કંટેન્ટ પર જાઓ

મોરપીંછનું નવું સરનામું

મોરપીંછનું નવું સરનામું હવે www.heenaparekh.com છે. તો વાચક મિત્રોને હવેથી આ સાઈટની મુલાકાત લેવા વિનંતી.

-હિના પારેખ

No comments yet

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s